Trondheim
Pusterommet St. Olavs Hospital
Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.


Kontaktinformasjon

Pusterommet St. Olavs Hospital
Mauritz Hansens gt. 1F
7030 Trondheim


Tlf. 993 59 377 - 72 82 63 30
Mailadr.: Pusterommet@stolav.no


Timeplan og informasjon