Ringerike


Pusterommet Ringerike
Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.


Vestre Viken - Ringerike sykehus
Arne Dybjordsvei 1
3501 Hønefoss
Tlf. 32 11 60 80
 
Les mer om Pusterommet på vestre-viken.no