Planlagte Pusterom


Aktiv mot kreft har som mål å opprette Pusterom ved alle sykehusene i Norge som behandler kreftpasienter.
Det er nå 14 Pusterom og flere er under planlegging.Pusterom under planlegging:    
   
  • Kristiansund sykehus 
  • Stavanger universitetssykehus