Hva er en AKTIVinstruktør?


Trenere med kunnskap om trening og kreft i ditt nærmiljø

Aktiv mot kreft har i samarbeid med Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus satt i gang et deltidsstudium og et valgfag for bachelorstudenter som heter AKTIVinstruktør, for å øke kunnskapen om trening til mennesker som har avsluttet kreftbehandling. 


Forskning viser at fysisk aktivitet kan bidra til å redusere bivirkninger som skyldes lang og tøff kreftbehandling. Mange pasienter bruker Pusterommene og andre aktivitetstilbud under behandling, og etter endt behandling savner de et tilbud i kommunene der de kan fortsette treningen, få råd og veiledning.

Målet er at AKTIVinstruktører skal være tilgjengelige over hele landet, så flest mulig får et godt tilbud for å fortsette med fysisk trening når de er ferdigbehandlet.

De første 27 Aktiv instruktørene ble ferdige i juni i 2014 og pr desember 2016 var det utdannet om lag 260 AKTIVinstruktører i Norge.   Du finner AKTIVinstruktørene på venstre side under hvert fylke 

Last ned brosjyren om studiet og for utdannede trenere under. 
AKTIVinstruktør

Vil du vite mer om studiet kan du lese om det  på Norges idrettshøgskoles hjemmeside eller ta kontakt med NIH v/Tormod S. Nilsen tlf. 23 26 20 00.