Bergen
Pusterommet Haukeland
Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Haukeland Sykehus i Bergen


Kontaktinformasjon

Haukeland universitetssykehus
Jonas Liesvei 65
5021 Bergen
Tlf. 55 97 74 77


Timeplan og informasjon