Aktiv mot kreft


Aktiv mot kreft ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i november i 2007.

Ideen og inspirasjonen ble hentet fra USA hvor kulturen er sterk for å kombinere idrettsarrangement med støtte til veldedige formål.

Denne tradisjonen har ikke vært sterk i Norge. Aktiv mot kreft ønsket derfor å gi et stadig økende antall deltakere i idrettsarrangement en mulighet til å bidra til en god sak, samtidig som de selv bedrer egen helse.

Du kan lese mer om Aktiv mot kreft på deres hjemmeside aktivmotkreft.no